READY MADE společnosti s ručením omezeným

základní cena 30 000 Kč
akční cena 27 000 Kč*

Základní cena zahrnuje
 • převod obchodních podílů nabyvateli
 • organizaci rozhodnutí jediného společníka s odvoláním původního jednatele a se jmenováním nového jednatele (jednatelů)
 • provedení změn společenské smlouvy včetně notářského zápisu (např. změna sídla, obchodní firmy, předmětu podnikání, způsobu jednání)
 • kompletaci návrhu na zápis změn do obchodního rejstříku včetně všech příloh
 • podání návrhu k příslušnému obchodnímu rejstříku krajského soudu
 • soudní poplatek za podání návrhu změn zápisu v obchodním rejstříku 
Základní cena nezahrnuje
 • správní poplatky za ověření podpisů
 • výpis z rejstříku trestů pro nového/nové jednatele
 • výpis z katastru nemovitostí, pokud dochází ke změně sídla
 • překlady a ověřování zahraničních listin
 • náklady na ověřování podpisů a listin mimo místo převodu společnosti
 • náklady na ověřování podpisů pro více než jednoho jednatele
 • změna společenské smlouvy nad rámec uvedený v základní ceně
 • vydání potvrzení o bezdlužnosti společnosti finančním úřadem, OSSZ nebo zdravotními pojišťovnami
 • registrace k daním (kromě daně z příjmů právnických osob) na příslušném finančním úřadě

 * Jedná se o vybrané společnosti za splnění podmínek (viz Společnosti s ručením omezeným, Aktuální nabídka)