Cena READY MADE společností

společnost s ručením omezeným         32 000 Kč    (AKČNÍ CENA 27 000 Kč*)

akciová společnost                                   70 000 Kč

Základní cena zahrnuje

 • převod vlastnictví společnosti nabyvateli
 • sepsání změnového notářského zápisu, pokud dochází ke změně názvu (obchodní firmy), sídla a předmětu podnikání
 • organizaci valné hromady/rozhodnutí jediného společníka nebo akcionáře
 • podání návrhu na zápis změn v obchodním rejstříku 
 • soudní poplatek za podání návrhu na změnu zápisu v obchodním rejstříku 

Základní cena nezahrnuje

 • správní poplatky za ověření podpisů
 • poplatek za výpis z katastru nemovitostí, pokud dochází ke změně sídla
 • překlady a ověřování zahraničních listin
 • náklady na ověřování podpisů v zahraničí
 • náklady na ověřování podpisů a listin mimo místo převodu společnosti
 • vydání potvrzení bezdlužnosti společnosti finančním úřadem, OSSZ nebo zdravotními pojišťovnami
 • registrace k daním (kromě daně z příjmů právnických osob) na příslušném finančním úřadě

 * Jedná se o vybrané společnosti za splnění podmínek (viz Společnosti s ručením omezeným, Aktuální nabídka)