Cena za pomoc při zakládání společností

společnost s ručením omezeným           6 000 Kč

akciová společnost                                   12 000 Kč

Základní cena zahrnuje

 • zprostředkování přípravy a sepsání notářského zápisu
 • organizaci valné hromady/rozhodnutí jediného společníka nebo akcionáře
 • zprostředkování vydání živnostenského listu
 • přípravu všech listin potřebných k návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku
 • podání návrhu na zápis společnosti do obchodním rejstříku 

Základní cena nezahrnuje

 • odměnu notáře za sepsání notářského zápisu
 • právní služby
 • soudní poplatek za podání návrhu na zápis do obchodním rejstříku 
 • správní poplatek za vydání živnostenského listu
 • poplatek za vystavení potvrzení o složení základního kapitálu
 • poplatek za výpis z katastru nemovitostí
 • poplatek za ověření podpisů
 • překlady a ověřování zahraničních listin
 • náklady na ověřování podpisů v zahraničí
 • náklady na ověřování podpisů a listin mimo místo převodu společnosti
 • registraci k daním (kromě daně z příjmů právnických osob) na příslušném finančním úřadě