Postup

 1. Vyberte si akciovou společnost z naší nabídky.
 2. Prostudujte si platný výpis z obchodního rejstříku (www.justice.cz – obchodní rejstřík – název subjektu – HLEDEJ – VÝPIS PLATNÝCH) a notářský zápis s plným zněním stanov, který najdete ve sbírce listin (www.justice.cz – obchodní rejstřík – název subjektu – HLEDEJ – SBÍRKA LISTIN)
 3. Zvažte, zda budete chtít změnit
  - obchodní firmu, 
  - sídlo, 
  - předmět podnikání,
  - stanovy (orgány společnosti, počet členů, způsob jednání, rozhodování, organizační struktura a podobně).
 4. Kontaktujte nás telefonicky, nebo e-mailem a sdělte nám, o jakou společnost máte zájem a jaké změny chcete provést při převodu obchodního podílu v rámci jednoho návrhu změn zápisu v obchodním rejstříku. Dohodneme se na termínu převodu a přípravě potřebných listin.
 5. Po vzájemné dohodě připravíme jednání valné hromady, které bude mít formu rozhodnutí jediného akcionáře. Před vyhotovením všech listin uhradí zájemce nevratnou zálohu 5 000 Kč. Bude-li nutné k provedení požadovaných změn vyhotovení notářského zápisu, uhradí zájemce o obchodní podíl zálohu ve výši 10 000 Kč.
 6. K hladkému průběhu valné hromady a pro následující kroky si musíte zajistit:
  - aktuální výpis z rejstříku trestů pro nové členy představenstva a dozorčí rady,
  - osobní údaje pro nové členy představenstva a dozorčí rady (jméno, příjmení, tituly, adresa trvalého bydliště podle občanského průkazu včetně PSČ, rodné číslo),
  - ověření podpisu pod prohlášením nových členů představenstva a dozorčí rady,
   - údaje nového jediného akcionáře, pokud má být zapsán (u fyzické osoby jméno, příjmení, tituly, adresa trvalého bydliště podle občanského průkazu včetně PSČ, rodné číslo a souhlas se zápisem těchto údajů v obchodním rejstříku, u právnické osoby obchodní firmu, sídlo včetně PSČ, identifikační číslo a souhlas se zápisem těchto údajů v obchodním rejstříku),
  - jednání představenstva, jehož členové si zvolí předsedu, případně další funkcionáře podle stanov,
  - jednání dozorčí rady, jejíž členové si zvolí předsedu, případně další funkcionáře podle stanov,
  - aktuální výpis z katastru nemovitostí a souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla, pokud dochází ke změně sídla.
 7. V dohodnutý čas a na dohodnutém místě dojde k převodu akcií, změně obsazení orgánů společnosti a dalším změnám. Zároveň dojde k úhradě doplatku kupní (kupní cena - záloha) a předání všech listin vztahujících se ke společnosti.
 8. Stávající předseda představenstva zpracuje a podá návrh na změnu zápisu v obchodním rejstříku.

Pokud prováděné změny nevyžadují notářský zápis, je možné všechny kroky uskutečnit během několika málo hodin od prvního kontaktu.